i en workshop kan man undersøge en tanke med hænderne og lære med kroppen. Vi kan rejse ind i barokken, se på vores digitale vaner, blive rundtossede, spise chokolade og lave et stort teater. For eksempel.

mørkemusen  · fra fem år

billedlæsning og billedsansning

Cirkeldigte  · 3. -6. klasse 

poesi der gør dig rundtosset

Rumrejse  · familier 

en højtflyvende workshop

Lange Peter Madsen  · familier 

tegneglæde i lange baner

Chokoladeteater  · familier 

en tegning for en chokolade

Ordvaskeri   · Hyldest til Halfdan

Med Thorstein Thomsen · familier

Boggartneri  · 3. - 7. klasse

frodig bogworkshop

Filmværksted  · familier 

med kukkasser

Hof eller hyrde

barok for børn og bedsteforældre

Fuglen   ·  3. - 6. klasse

Visuel poesiworkshop

Fuglen   ·  familier

Visuel poesiworkshop

Den pæne historie   · voksen / ung

om at formidle historien og igår 

To be digital  · familier 

Kortlæg dig selv