Trisse og Niky  ·  Husforfatterprojekt 2004

På Hotel og Konferencevirksomheden Trinity 

dukkede der pludselig to fiktive medarbejdere op, 

som åbenbarede sig gennem 1/2 år i efterladte 

dagbogsnotater og breve til ledelsen...

 

Mysteriet i fabrikken

startskud til netfortælling

DRoline 2000

 

Email for the Merman

netprojekt med tysk skole 2000