Vi læser Mørkemusen

...for alle de små museunger

 

 

workshop · børn 4-5 år

MØRKEMUSEN

 

 

Denne workshop baserer sig på billedbogen Mørkemusen skrevet af Marianne Iben Hansen og illustreret af mig. Jeg læser hver gang bogen for børnene, så de bliver fortrolige med tekst og billeder. Gradvist begynder de at læse med og fortolke billeder. Vi afprøver billedteknikker, laver alle en bog og slutter med fin lille fernisering og mørkemusesange og lege.

Huskunstnerordning

Mørkemusen

 

 

 

I børneworkshoppen skal vi lære om at læse billeder ved at lave billeder og opleve billeder. Vi starter hver gang med lege og synge Mørkemusens sang (med melodi af Torben Westergaard og tekst af Marianne Iben Hansen) og hver gang har jeg en stor figur af en mus med, - det er en af musene fra bogen Mørkemusen. Hver mus har en særlig sans den bruger meget:

 

 

1. gang har jeg Mørkemusen med og vi tegner og samler hver en bog med en mus med følelser. 

2. gang har jeg Snusemusen med: Vi arbejder med sanser, maling og strukturer og papir

3. gang tilhører Hoppemusen: Vi hopper på store og små formater og tegner småt og stort.  

4. gang kommer Søster: Vi arbejder med relationer, tegner sammen, sætter ting sammen. 

5. gang kommer Spisemusen: Vi laver blomster og holder fest med madpakker og jordbær i Mørkemusens have. 

 

Vi slutter med fin lille fernisering og mørkemusekoncert med Marianne Iben Hansen og Torben Westergaard.

Et eksempel · billedsansning i børnehaven · børn 4-5 år

 

Med støtte fra Huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond var jeg (og mørkemusen) huskunstner for Billedstrøm Festival og arbejdede med tidlige billedkompetencer og billedsansning for aldersgruppen 3-5 år over fem uger i september 2019

 

Billedstrøm Festival for Visuelle Fortællinger er en festival for børn, kunst og billeder, der handler om at præsentere børn for den professionelle kunst, lade dem sanse og lege med fortællingerne. Hvordan kan vi udforske mødet mellem børnene og billederne? Hvordan kan man etablere nye rammer for at få børn til at forstå, leve sig ind i, udtrykke sig og skabe visuelle fortællinger? #billedstrømfestivalforvisuellefortællinger