MØRKEMUSEN · WORKSHOPS I MANGE AFSKYGNINGER

Værk af særlig høj kunstnerisk kvalitet, Statens Kunstfond 2019

Mørkemusens verden · Billedstrøm Festival for visuelle fortællinger 2019

Pose med sang, fortælleterning, højtlæsning og lege · Sprogstart 2019

Pose med tegnematerialer til onlinefamilieworkshop · Ordkraft 2021

Online workshop for Ordkraft 2021

Mørkemusekoncert · Marianne Iben Hansen og Torben Westergaard

Vi læser Mørkemusen

...for alle de små museunger · billedlæsning i børnehaven · 4-5 år

Litteratur mellem medier · engdagsworkshop · indskolingen

Tegnelege i lange baner

Maleoplevelser

Blomster til mørkemusens have · Billedstrøm Festival 2019

Modighedsbane · Ordkraft 2021

Foredrag om processen

Foldebøger og boghåndværk

workshop · billedkompetencer og billedsansning i børnehaven · 4-5 år

Mørkemusen på besøg

 

Vi lærer at læse og fortolke billeder ved at lave billeder og opleve billeder, være mus, hoppe og springe. Jeg læser hver gang Mørkemusen for børnene, og synger Mørkemusens sang og hver gang har jeg en stor mus fra bogen med:

 

1. gang har jeg Mørkemusen med og vi tegner og samler hver en bog med en mus med følelser. 

2. gang har jeg Snusemusen med: Vi arbejder med sanser, maling og strukturer og papir, og laver blomster den kan snuse

3. gang tilhører Hoppemusen: Vi hopper på store og små formater og tegner småt og stort.  

4. gang kommer Søster: Vi arbejder med relationer, tegner sammen, sætter ting sammen. 

5. gang kommer Spisemusen: Vi laver bogreception og holder fest med madpakker og jordbær i Mørkemusens have. 

Målet med workshoppen er at lære:

· at læse og fortolke og leve sig ind i og diskutere billedfortællinger

· at bruge hele kroppen til at forstå billeder

· at mestre tegne og male-teknikker (og gætte hvornår tegneren har brugt hvad)

· At lave tre forskellige slags foldebøger og male en blomst til en god fest.

 

Varighed: Fem dage fordelt over fem uger.

 

 

Med støtte fra Huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond var jeg (og mørkemusen) huskunstner for Billedstrøm Festival for Visuelle Fortællinger 2019. Billedstrøm er en festival for børn, kunst og billeder, der handler om at præsentere børn for den professionelle kunst, lade dem sanse og lege med fortællingerne og udforske mødet mellem børnene og billederne. Hvordan kan man etablere nye rammer for at få børn til at forstå, leve sig ind i, udtrykke sig og skabe visuelle fortællinger?

 

Jearbejdede med tidlige billedkompetencer og billedsansning for aldersgruppen 3-5 år i et undervisningsforløb over fem uger og blev helt blæst bagover hvor meget de små mennesker havde mod på. Vi afprøvede en masse billedteknikker, lavede hver adskillige bøger og sluttede med fin fernisering i Mørkemusens telt på festivalpladsen og mørkemusekoncert med Marianne Iben Hansen og Torben Westergaard. Et tæt og engageret samarbejde mellem bibliotek og børnehave! Se det her. 

Endagsworkshop · Indskoling

Mørkemusen · litteratur mellem medier

 

 

Tegneøvelser, bogtilrettelægning, illustrationer, 

Bliv guidet gennem en kreativ dag med Mørkemusen. Når dagen er omme, har du:

· hørt en rigtig god historie, lært Mørkemusens sang, leget og grinet

· fordybet dig i tegnelege, lært at lave skitser og sjove detaljer i dine illustrationer

· lavet din egen Mørkemuse-bog, som du må tage med hjem.

 

Varighed: ca. fire lektioner · Fag: Dansk og billedkunst

Familieworkshop · børn 3-8 år

Mørkemusen · online workshop på Ordkraft 2021

 

 

Hent en mørkemusepose på dit lokale Ålborgbibliotek.

Bliv guidet gennem en kreativ time med Mørkemusen online.

· hør en rigtig god historie, lært Mørkemusens sang, leg og grin

· fordyb dig i tegnelege, lær at tegne sammen i familien

· lav din eget sovebillede med en muserede fuld af mus

Varighed: ca. 50 minutter ·

Institutioner og familier · børn 3-6 år

Mørkemusen · noget om mod og tålmod · Sprogstartposen

Sprogstart har pakket 1000 poser med krammemus, mørkemusebøger, fortælleterninger og filosofiske spørgsmål,  sangark, leg med sok på hovedet og højtlæsningsversion i A3 til brug i institioner. Den kan lånes på biblioteket og fåes i kommuner der har Sprogstart. En fin håndsrækning til litteratursamtaler og sprogforståelse!!!

 

S E   F L E R E   E K S E M P L E R   P Å