workshop. Børn 3-5 år

M Ø R K E M U S E N

billedlæsning, billedsansning, fem dage

Med støtte fra Huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond er jeg huskunstner for Billedstrøm Festival for visuelle fortællinger og skal arbejde med billedkompetencer og sansning for aldersgruppen 3-5 år i september 2019

 

kontakt Billedstrøm Festival for Visuelle fortællinger

 

 

 

I børneworkshoppen skal vi lære om at læse billeder ved at lave billeder og opleve billeder. Vi starter hver gang med lege og synge Mørkemusens sang (med melodi af Torben Westergaard og tekst af Marianne Iben Hansen) og hver gang har jeg en stor figur af en mus med, - det er en af musene fra bogen Mørkemusen. Hver mus har en særlig sans den bruger meget:

 

 

1. gang har jeg Mørkemusen med og vi tegner og samler hver en bog med en mus med følelser. 

2. gang har jeg Snusemusen med: Vi arbejder med sanser, maling og strukturer og papir

3. gang tilhører Hoppemusen: Vi hopper på store og små formater og tegner småt og stort.  

4. gang kommer Søster: Vi arbejder med relationer, tegner sammen, sætter ting sammen. 

5. gang kommer Spisemusen: Vi laver blomster og holder fest med madpakker og jordbær i Mørkemusens have.

 

 

#billedstrømfestivalforvisuellefortællinger

 

 

Vi læser Mørkemusen

...for alle de små museunger