FUGLEN. App, Gyldendal 2017

 

10-99 år

 

FUGLEN er en lyrisk odyssé for større børn og voksne skrevet af Marianne Iben Hansen og illustreret af Tea Bendix. Bogen handler om at miste sig selv, søge og atter turde vælge sig selv. Der er noget på spil her, og derfor ønsker vi med denne udgivelse at invitere de større børn tilbage til billedfortællingen.

 

Tekstens lyriske udtryk er utraditionelt, idet rytmen følger handlingen organisk og ustringent - uden nogensinde at falde i form. Billederne udvikler sig i resonans med teksten fra startens rolige skildring af et genkendeligt univers til en rå og vild fortolkning af både de ydre og indre landskaber. 

 

Med denne digitale udgave af Fuglen, har vi bestræbt os på at skabe en sanselig og smuk oplevelse ved at benytte lyd, timing, pacing og animation som virkemidler. Læseren får derved lov til at mærke rytmen gennem oplæsningen, sanse tomheden, uvisheden og frygten via bevægelse og et rigt lydspor der går i forbindelse med fortællingen. Ikke ved interaktion, eller mulighed for at påvirke handlingen, men tværtimod ved, at læseren ligesom hovedpersonen, er ude af stand til at fravige den vej, der viser sig for hende og i stedet må åbne sig for det mystiske, det ukendte og uvisse for at overkomme sine udfordringer.

 

 

 

Ebogen er støttet af Statens Kunsfond

 

Til Dansklærerne ligger et færdigt undervisningsforløb til undervisning i intermedial litteratur på Gyldendal Undervisning. Ayoe Quist Henkel har i samarbejde med udskolingslærer Jan Frydensbjerg tilrettelagt et velafprøvet, overkommeligt og meget inspirerende forløb til Fuglen (både bogudgave, ibog og digital version) på Gyldendal uddannelse. Se forløbet her: > danskidybden

 

Forløbet lægger op til, at eleverne først læser papirbogen eller den digitale bog/i-bog og selv danner sig stemningsbilleder osv. af den, inden de udfordres af app-versionen. Fuglen er en poetisk dannelsesfortælling om at miste sig selv, søge og atter turde vælge sig selv. Forløbet tager bl.a. afsæt i fuglen som symbol. Den kan, som bekendt, flyve i mange retninger – og samme mulighed får eleverne i mødet med fortællingen. Eleverne skal være med til at vælge de analyseområder, som de finder vigtige. Herefter lægges der op til en kreativ arbejdsproces, hvor eleverne både samarbejder gruppevis og tænker ud af boksen individuelt. Som afrunding på deres arbejde med Fuglen skal eleverne løse en individuel skriftlig hjemmeopgave (skrive novelle, dagbog, essay eller et digt). I opgaven skal eleverne især have fokus på deres eget skriftsprog, mens de forsøger at videreformidle eller perspektivere fortællingen i en ny sammenhæng.

 I lærervejledningen findes mere information om forløbet.