WORKSHOP: MØRKEMUSEN

workshop · billedkompetencer og billedsansning i børnehaven · 4-5 år

MØRKEMUSEN

 

 

Nu hvor I snart skal lære at læse, skal I også lære at læse billeder. Det kan man lege sig frem til i børnehaven med billedbogen Mørkemusen skrevet af Marianne Iben Hansen. Vi lærer at læse og fortolke billeder ved at lave billeder og opleve billeder, være mus, hoppe og springe. Jeg læser hver gang Mørkemusen for børnene, og synger Mørkemusens sang og hver gang har jeg en stor mus fra bogen med. Den har en sans den bruger meget:

 

1. gang har jeg Mørkemusen med og vi tegner og samler hver en bog med en mus med følelser. 

2. gang har jeg Snusemusen med: Vi arbejder med sanser, maling og strukturer og papir, og laver blomster den kan snuse

3. gang tilhører Hoppemusen: Vi hopper på store og små formater og tegner småt og stort.  

4. gang kommer Søster: Vi arbejder med relationer, tegner sammen, sætter ting sammen. 

5. gang kommer Spisemusen: Vi laver bogreception og holder fest med madpakker og jordbær i Mørkemusens have. 

Målet med workshoppen er at lære:

· at læse og fortolke og diskutere billedfortællinger

· at bruge hele kroppen til at forstå billeder

· at mestre tegne og male-teknikker (og gætte hvornår tegneren har brugt hvad)

· At lave tre forskellige slags foldebøger og male en blomst til en god fest.

 

Varighed: Fem dage fordelt over fem uger.

 

 

Billedstrøm Festival for Visuelle Fortællinger er en festival for børn, kunst og billeder, der handler om at præsentere børn for den professionelle kunst, lade dem sanse og lege med fortællingerne. Hvordan kan vi udforske mødet mellem børnene og billederne? Hvordan kan man etablere nye rammer for at få børn til at forstå, leve sig ind i, udtrykke sig og skabe visuelle fortællinger?

Med støtte fra Huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond var jeg (og mørkemusen) huskunstner for festivalen og arbejdede med tidlige billedkompetencer og billedsansning for aldersgruppen 3-5 år over fem uger i september 2019 og det kan man se her.  #billedstrømfestivalforvisuellefortællinger

Vi læser Mørkemusen

...for alle de små museunger

Endagsworkshop · Indskoling

Mørkemusen · litteratur mellem medier

 

 

Bliv guidet gennem en kreativ dag med Mørkemusen. Når dagen er omme, har du:

· hørt en rigtig god historie, lært Mørkemusens sang, leget og grinet

· fordybet dig i tegnelege, lært at lave skitser og sjove detaljer i dine illustrationer

· lavet din egen Mørkemuse-bog, som du må tage med hjem.

 

Varighed: ca. fire lektioner · Fag: Dansk og billedkunst

Ekstra · en flot afslutning, for klassen og forældrene

Mørkemusen som koncert!

Totalt skøn Mørkemusekoncert med Marianne Iben Hansen og Torben Westergaard.

S E   F L E R E   E K S E M P L E R   P Å