MØRKEMUSEN · WORKSHOPS I MANGE AFSKYGNINGER

Billedstrøm Festival for Visuelle Fortællinger er en festival for børn, kunst og billeder, der handler om at præsentere børn for den professionelle kunst, lade dem sanse og lege med fortællingerne og udforske mødet mellem børnene og billederne. Hvordan kan man etablere nye rammer for at få børn til at forstå, leve sig ind i, udtrykke sig og skabe visuelle fortællinger? Med støtte fra Huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond var jeg (og mørkemusen) huskunstner i et undervisningsforløb over fem uger for Billedstrøm 2019. Jearbejdede med tidlige billedkompetencer og billedsansning for aldersgruppen 3-5 år og blev helt blæst bagover hvor meget de små mennesker havde mod på. Vi afprøvede en masse billedteknikker, lavede hver adskillige bøger og sluttede med fin fernisering i Mørkemusens telt på festivalpladsen og mørkemusekoncert med Marianne Iben Hansen og Torben Westergaard. Et tæt og engageret samarbejde mellem bibliotek og børnehave! Se det her. 

Tilbehør til workshops

Billedbog, præmieret 2019 for værk af særlig høj kunstnerisk kvalitet

Scenografi til Mørkemusens verden

Blomster til mørkemusens have · Billedstrøm Festival 2019

Vi læser højt i mørkemusens rede ... men hvor er mørkemusen?

Oplæsning i musereden. Vi læser Mørkemusen

...for alle de små museunger · billedlæsning i børnehaven · 4-5 år

Mørkemusens sang · synges med fagter eller med hele kroppen

Mørkemusekoncert · Marianne Iben Hansens tekster med nærværende og intuitivt akkkompagnement af Torben Westergaards bas

Undervisningsmateriale

Mørkemusen, noget om mod og tålmod, Sprogstartposen

Litteratursamtale, sprogforståelse, sang og fortællelege 

til institutioner og familier · børn 3-6 år

bygget på billedbogen Mørkemusen

 

Her er inspiration til litteratursamtalen. Materialet kan lånes på biblioteket og fåes i kommuner, der har Sprogstart. Sprogstart har pakket 1000 poser med krammemus, mørkemusebøger, fortælleterninger og filosofiske spørgsmål,  sangark, leg med sok på hovedet og højtlæsningsversion i A3 til brug i institioner eller familier.

 

S E   F L E R E   E K S E M P L E R   P Å