Grafisk facilitering / fortolkning, tegning som erindring  på konference, til møde eller seminar eller fagligt arrangement

 

Epistelklip 

70 præster var samlet og hørte dels to af forfatterne fortælle om udgivelse og tankerne bag bogen Epistelklip (Forlaget Eksistensen 2018). Desuden var der inviteret to fagfolk udefra til at kaste et kritisk blik på udgivelsen og give et bud på, hvordan en relevant Pauluslæsning kan se ud i dag. Jeg fortolkede løbende studiedagens oplæg på min tegneplade.

 

Foto Malene Bjerre · Seminar om Paulus, november 2018

 

læs mere http://www.helsingørstift.dk/nyheder/paulus-til-tiden

S E   F L E R E   E K S E M P L E R   P Å