Annoncer til Den Røde Brochure,

de professionelle børneteatres

aktuelle repertoire, redigeret og

udgivet af Teatercentrum.